Led 13

Zájezd do Pobaltí

IPA OLOMOUC – zájed do Pobalti

Pro 21

Výroční členská schůze 22.1.2016

IPA členská schůze

Čvc 22

Upozornění pro členy IPA Břeclav

Vážené kolegyně, kolegové

 

v souvislosti s novým systémem prokazování členství IPA, tj. roční známka v podobě karty, žádám, abyste v následujícím období uhradili členský příspěvek 600,–Kč.

 

Zašlete příspěvek na č.účtu – 213035944/0300, 

jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho členského průkazu. 

Do poznámky pro příjemce napište své jméno.

 

Přestože je relativní dostatek času, píši to s předstihem již nyní. Je třeba, aby příspěvky byly uhrazeny v termínu do konce září, neboť následně bude odeslána souhrnná částka na účet republikové IPA.

 

SERVO PER AMIKECO

 

Fr.Klimus v.r.

 

PS : všem přeji krásné léto.

Led 26

V. Representační ples IPA Břeclav

V Reprezentační Ples 2015

Led 19

IPA košt vína 2015

IPA Košt 2015

Led 19

Zápis VIII. Kongresu IPA sekce ČR

zápis z kongresu IPA sekce ČR

usnesení kongresu

Stanovy IPA 2014

Statut revizní komise 2014

Přihláška člena IPA 2014

Protokol o volbě předsednictva IPA

Listina přítomných na VIII. kongresu IPA Jednací řád 2014

Pro 16

Pozvánka na členskou schůzi IPA Břeclav

Pozvánka na členskou schůzi IPA Břeclav

Lis 04

IPA November 2014

IPA NL November_E

Lis 04

IPA October 2014

IPA NL October 2014_E

Lis 04

Super lyžovačka pro členy IPA

Skiwoche_english

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky