Zájezd do Pobaltí

IPA OLOMOUC – zájed do Pobalti

Výroční členská schůze 22.1.2016

IPA členská schůze

Upozornění pro členy IPA Břeclav

Vážené kolegyně, kolegové

 

v souvislosti s novým systémem prokazování členství IPA, tj. roční známka v podobě karty, žádám, abyste v následujícím období uhradili členský příspěvek 600,–Kč.

 

Zašlete příspěvek na č.účtu – 213035944/0300, 

jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho členského průkazu. 

Do poznámky pro příjemce napište své jméno.

 

Přestože je relativní dostatek času, píši to s předstihem již nyní. Je třeba, aby příspěvky byly uhrazeny v termínu do konce září, neboť následně bude odeslána souhrnná částka na účet republikové IPA.

 

SERVO PER AMIKECO

 

Fr.Klimus v.r.

 

PS : všem přeji krásné léto.

V. Representační ples IPA Břeclav

V Reprezentační Ples 2015

IPA košt vína 2015

IPA Košt 2015

Zápis VIII. Kongresu IPA sekce ČR

zápis z kongresu IPA sekce ČR

usnesení kongresu

Stanovy IPA 2014

Statut revizní komise 2014

Přihláška člena IPA 2014

Protokol o volbě předsednictva IPA

Listina přítomných na VIII. kongresu IPA Jednací řád 2014

Pozvánka na členskou schůzi IPA Břeclav

Pozvánka na členskou schůzi IPA Břeclav

IPA November 2014

IPA NL November_E

IPA October 2014

IPA NL October 2014_E

Super lyžovačka pro členy IPA

Skiwoche_english