Kategorie: Stanovy IPA

Osvědčení o zápisu ochranné známky

Od Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. března 2006

Udělení souhlasu s používáním slova „police“ dle zákona 273/2008 Sb.

Vyjímka udělená 2. června 2009 policejním prezidentem

Dohoda uazvřená mezi IPA a PČR

Kromě samotné dohody uzavřené 7. května 2008 obsahuje dodatek č. 1 uzavřený 2. června 2009 a vyhodnocení dohody o spolupráci uzavřené rovněž 2. června 2009.

Mezinárodní stanovy IPA

mezinárodní stanovy a mezinárodní jednací řád International Police Association přijaté 18. světovým kongresem IPA v Lublani, jenž nabyly účinnosti 22. září 2006.

Stanovy IPA sekce České republiky

Zde si můžete stáhnout a přečíst Stanovy schválené IX. kongresem sekce České republiky konaném v Praze dne 21. 4. 2017.