Mezinárodní stanovy IPA

mezinárodní stanovy a mezinárodní jednací řád International Police Association přijaté 18. světovým kongresem IPA v Lublani, jenž nabyly účinnosti 22. září 2006.