Kategorie: Nezařazené

Společenský večer IPA BŘECLAV

IPA Břeclav reprezentovala na WPIST 2017

https://www.youtube.com/watch?v=sJqfmMp9Ids

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2018

IPA členská schůze 2018

PLES IPA BŘECLAV 2017

IPA_BRECLAV_PLES_2017

Upozornění pro členy IPA Břeclav

Vážené kolegyně, kolegové   v souvislosti s novým systémem prokazování členství IPA, tj. roční známka v podobě karty, žádám, abyste v následujícím období uhradili členský příspěvek 600,–Kč.   Zašlete příspěvek na č.účtu – 213035944/0300,  jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho členského průkazu.  Do poznámky pro příjemce napište své jméno.   Přestože je relativní dostatek času, píši to s …

Pokračovat ve čtení

Zápis VIII. Kongresu IPA sekce ČR

zápis z kongresu IPA sekce ČR usnesení kongresu Stanovy IPA 2014 Statut revizní komise 2014 Přihláška člena IPA 2014 Protokol o volbě předsednictva IPA Listina přítomných na VIII. kongresu IPA Jednací řád 2014

IPA November 2014

IPA NL November_E

IPA October 2014

IPA NL October 2014_E

Kongres IPA ČR – České Budějovice 2014

KONGRES IPA – České Budějovice 2014

IPA September 2014

IPA NL September 2014_E