Upozornění pro členy IPA Břeclav

Vážené kolegyně, kolegové

 

v souvislosti s novým systémem prokazování členství IPA, tj. roční známka v podobě karty, žádám, abyste v následujícím období uhradili členský příspěvek 600,–Kč.

 

Zašlete příspěvek na č.účtu – 213035944/0300, 

jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho členského průkazu. 

Do poznámky pro příjemce napište své jméno.

 

Přestože je relativní dostatek času, píši to s předstihem již nyní. Je třeba, aby příspěvky byly uhrazeny v termínu do konce září, neboť následně bude odeslána souhrnná částka na účet republikové IPA.

 

SERVO PER AMIKECO

 

Fr.Klimus v.r.

 

PS : všem přeji krásné léto.