Archiv Leden 2015

V. Representační ples IPA Břeclav

V Reprezentační Ples 2015

IPA košt vína 2015

IPA Košt 2015

Zápis VIII. Kongresu IPA sekce ČR

zápis z kongresu IPA sekce ČR usnesení kongresu Stanovy IPA 2014 Statut revizní komise 2014 Přihláška člena IPA 2014 Protokol o volbě předsednictva IPA Listina přítomných na VIII. kongresu IPA Jednací řád 2014