Dohoda uazvřená mezi IPA a PČR

Kromě samotné dohody uzavřené 7. května 2008 obsahuje dodatek č. 1 uzavřený 2. června 2009 a vyhodnocení dohody o spolupráci uzavřené rovněž 2. června 2009.