Osvědčení o zápisu ochranné známky

Od Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. března 2006