Příspěvky autora

Zájezd do Pobaltí

IPA OLOMOUC – zájed do Pobalti

Výroční členská schůze 22.1.2016

IPA členská schůze

Upozornění pro členy IPA Břeclav

Vážené kolegyně, kolegové   v souvislosti s novým systémem prokazování členství IPA, tj. roční známka v podobě karty, žádám, abyste v následujícím období uhradili členský příspěvek 600,–Kč.   Zašlete příspěvek na č.účtu – 213035944/0300,  jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho členského průkazu.  Do poznámky pro příjemce napište své jméno.   Přestože je relativní dostatek času, píši to s …

Pokračovat ve čtení

V. Representační ples IPA Břeclav

V Reprezentační Ples 2015

IPA košt vína 2015

IPA Košt 2015

Zápis VIII. Kongresu IPA sekce ČR

zápis z kongresu IPA sekce ČR usnesení kongresu Stanovy IPA 2014 Statut revizní komise 2014 Přihláška člena IPA 2014 Protokol o volbě předsednictva IPA Listina přítomných na VIII. kongresu IPA Jednací řád 2014

Pozvánka na členskou schůzi IPA Břeclav

Pozvánka na členskou schůzi IPA Břeclav

IPA November 2014

IPA NL November_E

IPA October 2014

IPA NL October 2014_E

Super lyžovačka pro členy IPA

Skiwoche_english