Předsednictvo IPA – sekce České republiky

Předsednictvo IPA – sekce České republiky

Funkce

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon
(služební tel.)

E-mail

prezident

Ing.   Josef NERUDA

U   Sokola 710, 503 01 Hradec Králové – Plotiště nad Labem

+420602161431
(974 521 223)

ipacz@seznam.cz

I.   víceprezident

RNDr.   Miloslav KLODNER

Kachlíkova   1, 635 00 Brno

+420602541752
(974 261 223)

1vp.ipa@seznam.cz

víceprezident

Mgr.   Petr DVOŘÁK

Opatovická   10/108, 370 10 Č. Budějovice

+420606108741

petdvor-ipa@volny.cz

gen.   sekretář

Mgr.   Pavel FIALA

Kounicova   24, 611 32 Brno

+420602541754
(974 621 212)

gs.ipacr@seznam.cz

asistent   gen. sekr.

Ing.   Igor BERKA

Štefánikova   323, 500 11 Hradec Králové 11

+420602436857
(974 521 270)

igorberka@email.cz

pokladník

Mgr.   Ivana JEŽKOVÁ

Nový   Březhrad 194, 503 32 Hradec Králové

+420724153668
(974 521 208)

jezkova.ivana@centrum.cz

 

Členové předsednictva IPA – sekce České republiky

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon
(služební tel.)

E-mail

Mgr.   Pavel CHLÁPEK

Tř.   1. máje 1330, 753 01 Hranice na Moravě

+420608859471
(974 778 650)

pavel.chlapek@seznam.cz

JUDr.   Vladimír MACEK

Feřtekova   542/17, Praha 8

+420739302057

v.macek@volny.cz

MVDr.   Miloslav NOVOZÁMSKÝ

Osek   185, 338 21 Osek

+420603190050
(974 824 135)

novozamsky@gmail.com

Miroslav   POKORNÝ

Na   hrázi 30, Znojmo

+420724566724

ipapokorny@seznam.cz

JUDr.   Petr TOMEK

Bouřilova   1105, 190 00 Praha 9

+420603421823
(974 828 302)

petr_tomek@centrum.cz