… tak, jak nás zvolili

Územní skupina – předsednictvo

Předseda

JUDr. František KLIMUS
Tel.: + 420 725 661 025,
E-mail: klimus.fr@seznam.cz
Služební zařazení: Vedoucí Územního odboru Břeclav

Sekretář

JUDr. Josef ŠENK LL.M.
Tel.: +420 602 469 121
E-mail: senkpepe@seznam.cz
Služební zařazení: Vrchní komisař Územního odboru Břeclav

Pokladní

Mgr. Eva HAVRÁNKOVÁ
E-mail: havrankova22@seznam.cz

Kulturní referent

Josef BRÁZDA
E-mail: brazdajosef@gmail.com

Revizní komise

Mgr. Zdeněk NOVÁK (MP Břeclav)
E-mail: zdenek.novak@breclav.eu

Bc. Jaroslav IVAN
E-mail: 
jerryiv@t-seznam.cz

Ing.Bc. Stanislav HRDLIČKA
E-mail: 
stanislav.hrdlicka@seznam.cz

Administrátor webových stránek

Kamil Pichler
E-mail: kamil@pichler.cz